Provera opozvanosti elektronskog sertifikata

Korisničko uputstvo

Način pribavljanja serijskog broja sertifikata čija se opozvanost proverava:

  

Uneti heksadecimalni serijski broj sertifikata, iz polja "Serial number" sertifikata, bez unosa razmaka ili dvotački između cifara:

* 
Serijski broj sertifikata:
Primer: 4d4deb949059a4f5a2
  
Ime sertifikata:
  
Ime korisnika:
  
Prezime korisnika: 
  
JIK (jedinstveni identifikator korisnika):


Način provere opozvanosti sertifikata:


* 
Izabrati ime izdavaoca sertifikata:
  
Adresa za proveru opozvanosti sertifikata: