Zahtev za promenu statusa elektronskog sertifikata

Korisničko uputstvo

Način identifikovanja sertifikata za koji se podnosi zahtev za promenu statusa:

  
* 
JIK (jedinstveni identifikator korisnika):

JIK je 9-cifreni broj upisan u sertifikatu iza imena i prezimena korisnika.
Pogledajte video uputstvo.

* 
Ime:
* 
Prezime:
* 
JMBG/Broj pasoša i država:

Ukoliko zahtev podnosi rezident ili nerezident sa JMBG-om, unosi se JMBG,
a inače se unosi broj pasoša i država koja ga je izdala.

* 
Adresa E-pošte:
* 
Mobilni telefon:
Primer: 0641234567

Podnosilac zahteva je:

* 
Način promene statusa sertifikata:

Napomena: Ovaj Zahtev se koristi samo za promenu statusa postojećeg elektronskog sertifikata, a NE i za izdavanje novog elektronskog sertifikata.