Podaci koje unosite se prenose na bezbedan način (šifrovano). 
Netačni podaci i nepotpune prijave, kao i one kod kojih nije sproveden postupak registracije i identifikacije u skladu sa postupkom izdavanja neće se razmatrati i obrađivati.  
 
Polja obeležena zvezdicom * su obavezna. 
Da biste odštampali dokumentaciju potreban Vam je Acrobat Reader ili drugi PDF pregledač (npr. Foxit Reader).

Kvalifikovani sertifikati za elektronski potpis/pečat se izdaju na QSCD karticama/tokenima za čiji rad je neophodan A.E.T. SafeSign verzije 3.7 ili više.
SafeSign 3.7 je 64-bitni softver i može se koristiti isključivo na 64-bitnim operativnim sistemima.
 
 
Korišćenjem naše usluge saglasni ste da se obrađuju Vaši lični podaci u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti ličnih podataka. Sa sadržajem se možete upoznati ovde.  
Korišćenjem naše usluge, slažete se sa Politikom, Praktičnim pravilima i Opštim uslovima pružanja usluga. Sa sadržajem ovih dokumenata se možete upoznati ovde.